Covid-19

Sinds maart 2020 zijn onze repetities gedeeltelijk uitgesteld of afgezegd.
Het is van belang om in deze moeilijke tijd de juiste beslissingen te nemen.
Hierdoor kunnen geplande repetities uitvallen en later ingepast worden zover dit mogelijk is.
Tijdens repetities hebben we een streng maar werkbaar draaiboek om ons veilig te voelen in de oefenruimte van het MFC.


Het koor zingt vierstemmig zonder bladmuziek. De dirigent leert ons de woorden, zingt de melodie voor
en geeft het ritme passend bij het lied.
Volgens onze dirigent kan iedereen zingen, je hoeft dus geen auditie te doen.

We repeteren drie keer per maand, niet tijdens schoolvakanties..

Ben je enthousiast en bereid om ons koor te komen versterken meld je aan per e-mail kwimbazabula20@ziggo.nl
met vermelding van naam en telefoonnummer.
Wil je een keer komen luisteren en kijken tijdens een van onze repetities? Graag vooraf aanmelden.