Boaventura Gouveia – dirigent van Kwimba Zabula

Voor onze dirigent Boaventura Gouveia (Bobby), 1958 geboren in Angola,
met een professionele musicus als vader, is muziek een aangeboren taal.
In zijn jonge jaren zong hij al gospels in het kerkkoor van zijn vader.
Geen wonder dat hij in de voetsporen van zijn vader aan de muziekschool
in Luanda studeerde.
Met de toen verkregen studiebeurs kon hij aan het conservatorium in
Havanna, Cuba zijn studie afronden.

Het waren de invloeden van Cuba en de Zuid Afrikaanse songs van vluchtelingen
die zijn hart raakten en hem nog steeds muzikaal inspireren.

In 1991 keerde Bobby terug naar Angola maar dat was slechts van korte duur.
De burgeroorlog verdreef hem in 1995 uit zijn vaderland waarna hij naar Nederland
kwam en asiel aanvroeg. Na vele jaren kreeg hij de Nederlandse status.

Gedurende deze moeilijke fase van zijn leven ontstond een speciale band met
de leden van het toen opgerichte Afrikakoor Kwimba Zabula.

Muziek is zijn passie, hij leidt vier koren, een eigen vocal group en heeft
in Rotterdam de Gouveia Muziekschool opgericht.