Het bestuur van Afrikakoor Kwimba Zabula


Nore Horsmans – voorzitter
Annette Goossens – vicevoorzitter, secretaris
Marlies Piek – penningmeester


Wij zijn bereikbaar:

per e-mail: kwimbazabula20@ziggo.nl
per telefoon: 046-4510211
b.g.g.: 045-4041112

Correspondentieadres:

Afrikakoor Kwimba Zabula
Gouv. Houbenlaan 22
6151 ES Munstergeleen

Bankrelatie: NL72ABNA0470953179